برگزاری کارگاه

کارگاه آموزشی بازنویسی مقالات انگلیسی جهت پیشگیری از سرقت ادبی

گروه مخاطب :

دانشجویان مقاطع مختلف تعحصیلی ، اعضا هیات علمی ،پژوهشگران و سایر علاقه مندان

زمان:

جلسه اول: یکشنبه 17 بهمن ماه 1400

جلسه دوم :سه شنبه 19 بهمن ماه 1400

جلسه سوم :پنج شنبه 21 بهمن ماه 1400

ساعت 17 تا 19

هزینه کارگاه :

300هزار تومان (در صورت ثبت نام گروهی  2 نفر یا بیشتر 20 درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد)

مدرس کارگاه:

ناصر وظیفه شناس

معاون اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران