برگزاری کارگاه

به مناسبت هفته ی پژوهش 

کتابخانه مرکزی برگزار میکند:

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش

مدرسین :

دکتر مریم اخوتی  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

الهام شریف پور

کاندیدای دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پژشکی

زمان :

یکشنبه 3 دی ماه 1402

ساعت 12 تا 14

لینک ثبت نام :workshop.mubam.ac.ir 

لینک شرکت :vc.mubam.ac.ir/research