برگزاری همایش

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران همزمان با چهارمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین در روزهای 13، 14 و 15 تیرماه 1403 رویداد هوش مصنوعی و سلامت در اربعین را در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار مینماید.

در این رویداد محصولات و ایده ای برتر انتخاب و توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از لحاظ مالی و توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ اجرایی و استقرار ملی حمایت میشوند.

لینک دسترسی به اطلاعات مربوط به معرفی کنگره بین المللی سلامت در اربعین https://arbaeenhealth.com/ 

لینک مشارکت در فراخوان رویداد هوش مصنوعی و سلامت در اربعین و ثبت ایده و محصول https://it.iums.ac.ir/Arbaeen 

لینک ثبت مقالات مربوط به کنگره بین المللی سلامت در اربعین https://arbaeenhealth.com/ گزینه ثبت مقاله