• لیست کارگاههای برگزار شده  سال 1398

  • لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1398

 

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
لیست شرکت کنندگان
محتوای آموزشی

1

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
1398/05/13 تا1398/05/15
جناب آقای امینی

 

 

2
کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو (نوپا)
1398/09/18
جناب آقای دکتر کبیری

 

3
کارگاه چگونه یک مقاله مروری نظام مند بنویسیم؟
1398/09/18 تا 1398/09/19
جناب آقای دکتر کبیری

 

 
لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری
مدرس
1
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
   
2
آشنایی با شاخص  های علم سنجی
   
3
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh
   
4
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct
   
5
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library
   
6
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus
   
7
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date
   
8
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase
   
9
آموزش نرم افزار EndNote
   
10
پژوهش های اینترنتی
   
11
آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
   
12
کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
   
13
پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی
   

 

 
 
1/22/2020