روند ثبت پروپوزال و تایید عنوان پایان نامه

مصوبه شورای پایان نامه ها درخصوص عنوان پایان نامه

بند4-مقرر گردید با پیگیری جناب آقای خاتمی در خصوص فرم تایید عدم تکراری بودن عنوان پایان نامه، دانشجویان جهت تایید فرم مربوطه به کتابخانه دانشکده پزشکی سرکار خانم امیرماهانی مراجعه نمایند.

 

جهت دریافت فایل راهنمای نگارش پایان نامه دکترای عمومی و ارشد کلیک فرمایید...

4/15/2024