گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی1397

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

 

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1399

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

 

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه اول در سال 1400

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه دوم در سال 1400

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

 

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی شش ماهه دوم1400

 

• برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل فعالیتهای کتابخانه

• برنامه ریزی و درخواست جهت تعمیر و شارژ گاز اسپلیت های کتبخانه با توجه به شروع فصل گرما

• امانت ،بازگشت ، رزرو کتب و پیگیری کتب دارای دیرکرد 

• راهنمایی وکمک به مراجعین جهت سرچ کتابها در سیستم و قفسه کتابها

• ثبت نام دانشجویان و پزشکان و اساتید و پرسنل برای استفاده از کتابخانه

• مرتب سازی کتب و قفسه ها و فضای کتابخانه

• ارائه اطلاعات لازم به مراجعین اعم از اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارمندان در ارتباط با وضعیت آخرین اطلاعات و منابع پزشکی

• آموزش مداوم مراجعه کنندگان در نحوه استفاده از منابع پزشکی و پایگاههای اطلاعاتی

• ارائه مشخصات و آدرس مراکز علمی و پژوهشی 

• همکاری در امر صحافی منابع و امانت آنها به مراجعین

• ایجاد دسترسی به وای فای و اینترنت 

• نیاز سنجی خرید کتاب از گروههای آموزشی و اعلام به کتابخانه مرکزی جهت خرید کتب

• انجام امورازطریق پورتال و سیستم کتابخانه دیجیتال جهت انجام بررسی کتب کتابخانه و دسترسی به مقالات پژوهشی و رزرو کتاب و تمدید  

 

• تعداد 130 کتاب به امانت داده شده و 160 کتاب بازگردانده شده است.

 

4/11/2022